Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Derventi

O d l u k a

18.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U DERVENTI

Broj:084-0-Su-Dp-20-000 264

Derventa ,dana 17.03.2020.godine

 

 

Na osnovu člana 48 stav 2.Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 37/12,44/15 i 100/17),člana 8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 9/14,71/17,67/18 i 6/19),člana 12 .Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Derventi (broj:084-0-14-000 577 ),a postupajući po Obavještenju Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/SI-I/2020.od 16.03.2020.godine, kao i po Preporuci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine pravosudnoj zajednici povodom epidemiološke situacije u zemlji od 15.03.2020.godine  ,predsjednica Osnovnog suda u Derventi donosi

 

 

 

O D L U K U

povodom epidemiološke situacije

izazvane pojavom i širenjem COVID 19 (Korona virus)

 

 

 

I

Svi zaposleni dužni su postupati u skladu sa Preporukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine pravosudnoj zajednici povodom epidemiološke situacije u zemlji od 15.03.2020.godine ,odnosno Obavještenjem ministarstva pravde Republike Srpske broj: 08.020/SI-I/2020 od 16.03.2020.godine .

 

II

Skraćuje se radno vrijeme na način da isto počinje u 07:00 časova i traje do 12:00 časova ,za koje vrijeme se imaju obaviti svi potrebni poslovi , s tim što  će jedan sudija ,radnik pisarnice i asistent operatera biti zaduženi za postupanje u slučaju neodložnih poslova .

• Prijem i otprema pismena će se vršiti isključivo putem pošte ,a ne neposrednim prijemom od stranaka ili neposrednom dostavom strankama.

• Otkazuju se sva zakazana ročišta u periodu od 17.03.2020.godine do 03.04.2020.godine ,izuzev ročišta za koje je zakonom propisano da su hitne ili neodložne prirode , te će se o tome hitno obavjestiti svi učesnici u postupku.

 

III

Obustavljaju se sve posjete pritvorenim licima koja su upućena u pritvorske jedinice kazneno popravnih ustanova za članove njihovih porodica i drugih lica ,osim za posjete branilaca pritvorenih lica .

IV

• Predsjednik suda sa asistentom operaterom (daktilografom) i tehničkim sekretarom,obavljaće svoj rad u određenom skraćenom radnom vremenu ,a u slučaju odsutnosti ,istu će mijenjati zamjenica predsjednika suda .

• Sudije ovog suda sa asistentima operaterima (daktilografima) koji su im raspoređeni ranijom odlukom ,radiće u određenom skraćenom radnom vremenu ,a u slučaju opravdane spriječenosti rada asistenta operatera,neposredni rukovodilac zadužiće drugog asistenta operatera .

• Sekretar suda obavljaće svoj rad u određenom skraćenom radnom vremenu s tim što će sebi odrediti zamjenika u odsustvu ,za poslove hitne prirode. 

 

V

Svi zaposleni u sudu koji imaju teške ili hronične bolesti oslobađaju se od dolaska na posao za vrijeme važenja ove odluke , stim što su u obavezi ,da u ovom periodu sve svoje poslove obavljaju od kuće ,na odgovarajući način ,po uputstvima ovlašćene osobe , a u slučaju potrebe biće pozvani da se jave na posao.

 

VI

Za vrijeme važenja ove odluke strankama nije dozvoljen ulazak u sud,osim u ročištima  za određivanje ili produženje pritvora ,svi podnesci se dostavljaju sudu elektronskim putem ili putem pošte ,osim zahtjeva za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka za koje se zahtjev podnosi na info pultu,te zahtjev za nadovjeru dokumenata apostile pečatom ,a preuzimanje dokumenata se vrši na info pultu suda.

 

VII

 

Ova odluka stupa na snagu odmah i važi do donošenja drugačije odluke predsjednice suda.

 

 

 

 

                                                                                                    Mirjana Hrustić

                                                                                 Predsjednica Osnovnog suda u Derventi

 

                                       

 

 

Dostaviti:

-Svim zaposlenim u sudu,

-Ministarstvo pravde Republike Srpske ,

-Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH

-Oglasna tabla suda ,

-web stranica suda

-a/a.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh