• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Derventi

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako mogu pristupiti sudskim predmetima putem interneta

  06.09.2016.

  Da biste koristili uslugu pristupa sudskim predmetima putem web-a, trebate od službenika prijemne kancelarije Osnovnog suda u Derventi, zatražiti potvrdu koja sadržava broj vašeg sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK). Nakon što ste dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, pristupite adresi:  https://www.pravosudje.ba/predmeti

   Kreiranje korisničkog računa (KR)

  Nakon što prvi puta pristupite svom predmetu koristeći BSP i JPK imate mogućnost kreiranjakorisničkog računa (KR), koji Vam omogućava da sami osmislite svoje korisničko ime i šifru (lozinku), koji su Vam lako pamtljivi.

  Korisnički račun kreirate izborom polja „Administrativni panel“ ili klikom na link „Korisnički račun (KR)“

  Prednosti i koristi korisničkog računa

  Korisnički račun Vam omogućava objedinjavanje pristupa za veći broj sudskih predmeta, za koje posjedujete JPK. Da biste mogli ostvariti pristup svim predmetima u kojima ste stranka u postupku, potrebno je da od nadležnog suda zatražite JPK za svaki od predmeta kojima želite pristupati.

  Također, korisnički račun Vam omogućava da sami osmislite svoje korisničko ime i šifru, te pomoću njih brže pristupate svom predmetu (predmetima).

  Ostvarivanje uvida u veći broj predmeta putem korisničkog računa

  Da biste putem korisničkog računa mogli pristupati većem broju predmeta, potrebno je da od nadležnog suda zatražite BSP i JPK za sve predmete kojima želite pristupati putem Interneta.

  Nakon što Vam sud izda tražene potvrde koje sadrže BSP i JPK, novi predmeti će se automatski pridružiti Vašem korisničkom računu. Nakon što ste pribavili BSP i JPK za dodatne predmete, može se dogoditi da se oni ne prikažu automatski u Vašem korisničkom računu. Uzroci tome mogu biti sljedeći:

   Predmet za koji Vam je izdat JPK je, u međuvremenu, okarakterisan kao predmet sa ograničenim pristupom zbog faze u kojoj se nalazi, ili zbog osjetljivosti predmeta.

   Također, moguće je da ste u različitim sudskim predmetima registrovani pod različitim idenfikatorima u različitim sudskim postupcima, te je zbog toga potrebno da BSP i JPK pridružite svom korisničkom računu ručno, što možete uraditi na sljedeći način:

  Kliknite na natpis „Administrativni panel“ na tamno sivoj traci, odmah pored natpisa „Uvid u predmet“.

   

  Važno! Sačuvajte aktivacijsku poruku, jer ona sadrži vaše korisničko ime i šifru.

   

  Kreiranje korisničkog računa (KR) Vas oslobađa potrebe za pamćenjem različitih JPK-ova.Pristup predmetima putem web-a uz korištenje korisničkog računa (KR) je posebno pogodan za upotrebu advokatima i strankama koje imaju veći broj predmeta pred sudovima

  Obavezno pročitati!

  JPK (Jedinstveni pristupni kod) je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez  odlaganja obavijestiti nadležni sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku.

   

  Dodatne informacije možete dobiti i putem web stranice:

  https://www.pravosudje.ba/predmeti

   

  Prikazana vijest je na:
  1697 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako mogu pristupiti sudskim predmetima putem interneta

  06.09.2016.

  Da biste koristili uslugu pristupa sudskim predmetima putem web-a, trebate od službenika prijemne kancelarije Osnovnog suda u Derventi, zatražiti potvrdu koja sadržava broj vašeg sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK). Nakon što ste dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, pristupite adresi:  https://www.pravosudje.ba/predmeti

   Kreiranje korisničkog računa (KR)

  Nakon što prvi puta pristupite svom predmetu koristeći BSP i JPK imate mogućnost kreiranjakorisničkog računa (KR), koji Vam omogućava da sami osmislite svoje korisničko ime i šifru (lozinku), koji su Vam lako pamtljivi.

  Korisnički račun kreirate izborom polja „Administrativni panel“ ili klikom na link „Korisnički račun (KR)“

  Prednosti i koristi korisničkog računa

  Korisnički račun Vam omogućava objedinjavanje pristupa za veći broj sudskih predmeta, za koje posjedujete JPK. Da biste mogli ostvariti pristup svim predmetima u kojima ste stranka u postupku, potrebno je da od nadležnog suda zatražite JPK za svaki od predmeta kojima želite pristupati.

  Također, korisnički račun Vam omogućava da sami osmislite svoje korisničko ime i šifru, te pomoću njih brže pristupate svom predmetu (predmetima).

  Ostvarivanje uvida u veći broj predmeta putem korisničkog računa

  Da biste putem korisničkog računa mogli pristupati većem broju predmeta, potrebno je da od nadležnog suda zatražite BSP i JPK za sve predmete kojima želite pristupati putem Interneta.

  Nakon što Vam sud izda tražene potvrde koje sadrže BSP i JPK, novi predmeti će se automatski pridružiti Vašem korisničkom računu. Nakon što ste pribavili BSP i JPK za dodatne predmete, može se dogoditi da se oni ne prikažu automatski u Vašem korisničkom računu. Uzroci tome mogu biti sljedeći:

   Predmet za koji Vam je izdat JPK je, u međuvremenu, okarakterisan kao predmet sa ograničenim pristupom zbog faze u kojoj se nalazi, ili zbog osjetljivosti predmeta.

   Također, moguće je da ste u različitim sudskim predmetima registrovani pod različitim idenfikatorima u različitim sudskim postupcima, te je zbog toga potrebno da BSP i JPK pridružite svom korisničkom računu ručno, što možete uraditi na sljedeći način:

  Kliknite na natpis „Administrativni panel“ na tamno sivoj traci, odmah pored natpisa „Uvid u predmet“.

   

  Važno! Sačuvajte aktivacijsku poruku, jer ona sadrži vaše korisničko ime i šifru.

   

  Kreiranje korisničkog računa (KR) Vas oslobađa potrebe za pamćenjem različitih JPK-ova.Pristup predmetima putem web-a uz korištenje korisničkog računa (KR) je posebno pogodan za upotrebu advokatima i strankama koje imaju veći broj predmeta pred sudovima

  Obavezno pročitati!

  JPK (Jedinstveni pristupni kod) je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez  odlaganja obavijestiti nadležni sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku.

   

  Dodatne informacije možete dobiti i putem web stranice:

  https://www.pravosudje.ba/predmeti