Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Derventi

Kako sprovesti Ostavinski postupak

17.07.2009.

Da bi ste sproveli Ostavinski postupak potrebno je da dostavite sledeće podatke (dokumente).

1.Smrtovnica

- obavezni podaci su ime i prezime umrlog , ime njegovog roditelja,zanimanje,datum rođenja a za umrlo žensko lice - djevojačko prezime i JMBG

- dan , mjesec , godina i mjesto smrti,

- obavezno ime i prezime , datum rođenja , zanimanje, prebivalište odnosno boravište i JMBG bračnog druga umrlog , bračne , vanbračne i usvojene djece koja ulaze u krug naslijeđa na osnovu zakona kao i lica koja su pozvana na naslijeđe na osnovu testamenta,

2.Dokaz o zaostavštini ostavioca (za nekretnine posjedovni list ne stariji od 30 dana ili zemljišnoknjižni izvadak ako je nekretnina upisana u gruntovnici, a za pokretne stvari odgovarajući dokazi: ovjerena kopija saobraćajne dozvole , Oružnog lista , Štedne knjižice , Potvra o vlasništvu za hartije o vrijednosti itd.)

3.Taksa prema vrijednosti čiste zaostavštine (plaća se ako je postupak završen donošenjem rješenja o nasleđivanju.)


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh