Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Derventi

Kako mogu pristupiti sudskim predmetima putem interneta

06.09.2016.

Da biste koristili uslugu pristupa sudskim predmetima putem web-a, trebate od službenika prijemne kancelarije Osnovnog suda u Derventi, zatražiti potvrdu koja sadržava broj vašeg sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK). Nakon što ste dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, pristupite adresi:  https://www.pravosudje.ba/predmeti

 Kreiranje korisničkog računa (KR)

Nakon što prvi puta pristupite svom predmetu koristeći BSP i JPK imate mogućnost kreiranjakorisničkog računa (KR), koji Vam omogućava da sami osmislite svoje korisničko ime i šifru (lozinku), koji su Vam lako pamtljivi.

Korisnički račun kreirate izborom polja „Administrativni panel“ ili klikom na link „Korisnički račun (KR)“

Prednosti i koristi korisničkog računa

Korisnički račun Vam omogućava objedinjavanje pristupa za veći broj sudskih predmeta, za koje posjedujete JPK. Da biste mogli ostvariti pristup svim predmetima u kojima ste stranka u postupku, potrebno je da od nadležnog suda zatražite JPK za svaki od predmeta kojima želite pristupati.

Također, korisnički račun Vam omogućava da sami osmislite svoje korisničko ime i šifru, te pomoću njih brže pristupate svom predmetu (predmetima).

Ostvarivanje uvida u veći broj predmeta putem korisničkog računa

Da biste putem korisničkog računa mogli pristupati većem broju predmeta, potrebno je da od nadležnog suda zatražite BSP i JPK za sve predmete kojima želite pristupati putem Interneta.

Nakon što Vam sud izda tražene potvrde koje sadrže BSP i JPK, novi predmeti će se automatski pridružiti Vašem korisničkom računu. Nakon što ste pribavili BSP i JPK za dodatne predmete, može se dogoditi da se oni ne prikažu automatski u Vašem korisničkom računu. Uzroci tome mogu biti sljedeći:

 Predmet za koji Vam je izdat JPK je, u međuvremenu, okarakterisan kao predmet sa ograničenim pristupom zbog faze u kojoj se nalazi, ili zbog osjetljivosti predmeta.

 Također, moguće je da ste u različitim sudskim predmetima registrovani pod različitim idenfikatorima u različitim sudskim postupcima, te je zbog toga potrebno da BSP i JPK pridružite svom korisničkom računu ručno, što možete uraditi na sljedeći način:

Kliknite na natpis „Administrativni panel“ na tamno sivoj traci, odmah pored natpisa „Uvid u predmet“.

 

Važno! Sačuvajte aktivacijsku poruku, jer ona sadrži vaše korisničko ime i šifru.

 

Kreiranje korisničkog računa (KR) Vas oslobađa potrebe za pamćenjem različitih JPK-ova.Pristup predmetima putem web-a uz korištenje korisničkog računa (KR) je posebno pogodan za upotrebu advokatima i strankama koje imaju veći broj predmeta pred sudovima

Obavezno pročitati!

JPK (Jedinstveni pristupni kod) je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez  odlaganja obavijestiti nadležni sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku.

 

Dodatne informacije možete dobiti i putem web stranice:

https://www.pravosudje.ba/predmeti

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh