Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Derventi

Izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka

09.04.2017.

Dana 03.04.2017.godine počela je primjena Modula za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.

Uvjerenja se izdaju u skladu sa članom 49. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju ,(Sl.Gl.RS br: 9/14), kojim je propisano da Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka izdaje Osnovni sud na čijem području fizičko lice ima prebivalište ,odnosno, na čijem području pravno lice ima sjedište, a za strana fizička lica sud na čijem području strano fizičko lice ima prijavljeno boravište. 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh