Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Baza sudskih odluka

Baza sudskih odluka

   1 - 3 / 3  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

30.11.2020.

Novosti u bazi sudskih odluka

Novosti u bazi sudskih odluka

Jedna od najnovijih odluka u bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a je odluka Vrhovnog suda Republike Srpske od 6.11.2015. godine kojom je odlučeno o zahtjevu Osnovnog suda Bijeljina za rješavanje spornog pravnog pitanja (broj predmeta: 80 0 Rs 067112 15 R).

30.11.2015.

Baza sudskih odluka CSD-a

Baza sudskih odluka CSD-a

Interaktivna baza sudskih odluka od 27. maja 2008. godine dostupna je svim sudovima i tužilaštvima u BiH, odnosno sudijama i tužiocima kojima je Centar za sudsku dokumentaciju dodijelio korisničko ime i lozinku.

07.09.2012.

   1 - 3 / 3