Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Okvir kompetencija i Sadržaj programa rada

   1 - 3 / 3  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Program rada kandidata za poziciju glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordane Tadić

Program rada kandidata za poziciju glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordane Tadić

30.01.2019.

Okvir kompetencija

Okvir kompetencija

03.10.2018.

Sadržaj programa rada

Sadržaj programa rada

03.10.2018.

   1 - 3 / 3