Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Godišnji izvještaji VSTV-a BiH

Na ovoj stranici nalaze se godišnji izvještaji VSTV-a BiH koje Vijeće štampa samo na engleskom i na jednom od službenih jezika BiH naizmjenično - na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku

   1 - 6 / 17  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2019. godinu

Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2019. godinu

29.04.2020.

Godišnji izvještaj o provođenju planova integriteta u pravosudnim institucijama za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o provođenju planova integriteta u pravosudnim institucijama za 2018. godinu

16.10.2019.

Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2018. godinu

Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2018. godinu

19.04.2019.

Godišnji izvještaj VSTS-a BiH za 2017. godinu

01.05.2018.

Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2016. godinu

28.04.2017.

Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2015. godinu

29.04.2016.

   1 - 6 / 17  >