Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Derventi

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Derventi

Naziv suda : Osnovni sud u Derventi

Predsjednik suda : Mirjana Hrustić

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda : Snežana Lazarević

Sekretar suda : Sanja Šakotić

Adresa : Kralja Petra I bb, 74 400 Derventa

Telefon : 053 333 006 - centrala

Telefon : 053 311 680 - predsjednik suda

Telefon : 053 333 268 - tehnički sekretar suda

Telefaks : 053 333 269 - tehnički sekretar suda

Elektronska pošta : ossud-derventa@pravosudje.ba

Elektronska pošta : sud.der@teol.net

Web stranica : www.ossud-derventa.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00-15:00

Primanje stranaka : 07:00-15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Građani mogu dobiti sve potvrde sa podacima o kojima sud vodi službenu evidenciju ako za to posjeduje opravdan pravni interes. Također, mogu dobiti podatke u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Osoba za odnose s javnošću : Sanja Šakotić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 053/333-006 lokal 123

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : sanja.sakotic@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Sanja Šakotić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 053/333-006 lokal 123

Kontakt e-mail službenika za informisanje : sanja.sakotic@pravosudje.ba