Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

IKT/CMS Projekat

IKT/CMS projekat iniciran je u junu 2007. godine na osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju kojeg su potpisali Vlada Kraljevine Švedske, vlada Kraljevine Holandije i VSTV u ukupnom iznosu većem od 4,5 miliona Eura.

Sveobuhvatni cilj ovog projekta bio je poboljšati efikasnost sudova i tužilaštava u BiH, tako da, između ostalog, doprinese smanjenju broja zaostalih predmeta u sudovima i omogući blagovremeno rješavanje novih predmeta.

Specifični cilj projekta bio je informacionu i komunikacionu tehnologiju učiniti dostupnom sudijama, tužiocima i administrativnom osoblju, te im omogućiti da njome ovladaju i uspješno je koriste.

Provedbom projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

 • Uspostavljen je pravosudni informacioni sistem, jedan od najvećih informacionih sistema u segmentu e-vlade u regiji, uzimajući u obzir broj korisnika i njegovu kompleksnost. 
  Zaposlenici u svim sudovima i tužilaštvima koriste računare i ostalu potrebnu računarsku opremu u svakodnevnom radu. 
 • Svi sudovi i tužilaštva su povezani u jednu mrežu širokog područja koja omogućava razmjenu podataka između pravosudnih institucija, te razmjenu podataka između pravosudnih institucija i drugih agencija za provođenje zakona i drugih državnih institucija. Više od 5.000 zaposlenih u pravosuđu ima pristup sistemu elektronske pošte. 
 • Sistem za upravljanje predmetima za sudove i tužilaštva (CMS) je unaprijeđen.  Primjenom CMS-a uvedene su značajne organizacione i proceduralne promjene u sudovima i tužilaštvima (novi način rada pisarni, slučajna dodjela predmeta u rad sudiji, on-line pristup spisu). 
 • Više od 5.000 korisnika je prošlo obuku za korištenje CMS-a. Razvijena je metodologija obuke za uvođenje IKT-a u pravosudnim institucijama.
 • Registar novčanih kazni je u potpunosti razvijen i implementiran u svim državnim institucijama obuhvaćenim entitetskim zakonima o prekršajima.
 • U pravosudnim institucijama BiH zaposleno zaposleno je oko 100 informatičara. 
 • Ustrojena je struktura korisničke podrške, koju čini 20 stručnjaka zaposlenih pri VSTV-u i oko 100 informatičara u sudovima i tužilaštvima.
 • VSTV kontinuirano provodi edukaciju informatičkog osoblja zaposlenog u pravosuđu Bosne i Hercegovine.
 • Razvijen je i implementiran sistem za upravljanje web sadržajem koji je sudovima i tužilaštvima omogućio razvoj i „hosting“ web stranica bez troškova. Pravosudni web portal je osnovan kao centralno mjesto za pristup informacijama iz pravosuđa BiH. 
 • Od 2008. godine, iz sredstava državnog budžeta, u ukupnom iznosu od 9 miliona KM se finansiraju kapitalne investicije i održavanje pravosudnog informacionog sistema.

Završetkom ovog projekta, VSTV je uspostavio pravosudni informacioni sistem koji predstavlja jedan od najvećih informacionih sistema u javnom sektoru. Sistem broji preko 5.000 korisnika osposobljenih za korištenje specifičnih aplikacija poput CMS-a, kao i za korištenje elektronske pošte, interneta, uredskih aplikacija i slično. Provedba projekta je završena u septembru 2011. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh